Gegevens ANBI belastingdienst

 

Om bij de belastingdienst geregistreerd te zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) moeten de volgende gegevens per 1 januari 2014 openbaar zijn.

 stichting Hand

De naam:                                    Stichting Hand

RSIN of fiscaal nummer:       8145.05.880

Contactgegevens:               

                                                            Stiching Hand
                                                            Grote Beer 1
                                                            2665 WK BLEISWIJK
                                                            Telefoon: 010-5212453

Bestuurssamenstelling:

bestuurders:
                                               Marion Cornelissen- Visser
                                               Pascal Voorvelt
                                               Ad Overdevest.  (Voorzitter)
 

Beleidsplan:                Klik hier:       beleidsplan_april_2011.pdf

Beloningsbeleid:       Er wordt geen beloning uitgekeerd.

Doelstelling:

Het doel van Stichting Hand is het realiseren en het eventueel in stand houden van projecten te bevordering van het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de lokale aanwezigheid van kennis kunden en materialen. Alle hulp is bedoeld om structureel een basis te leggen van waaruit de lokale mensen een waardig bestaan kunnen opbouwen. De hulp bestaat voornamelijk uit financiële middelen die beschikbaar gesteld worden en bedoeld zijn om te helpen bij het leggen van deze basis.

Ofwel : Het helpen bij het leggen van een basis vanwaaruit mensen uit arme landen zelf  kunnen werken aan hun betere toekomst.

 

Grote Beer 1
2665 WK Bleiswijk
010-5212453
voor  E-mailadres:
bel het bovengenoemde telefoonnummer.
Rabobank: NL45RABO 01062.76.034
 
Stichting Hand is een ANBI  geregistreerde stichting.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

In 2013 zijn we gestart met uitbreiding van ons eerste internaat Arco Iris en wordt in December 2013 in gebruik genomen.

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten:

 • nieuwsbrief uitgestuurd Februari 2013
 • bezoek Bolivia in Maart voor opstart project  Arco Iris.
 • bezoek Bolivia september bezoek alle projecten met Cecile.
 • Lezing Rotery club Mijdrecht.
 • Ontvangst cheque paardenstal n.a.v. 25 jarig bestaan van de paardenstal.
 • Overhandiging van diverse dankbetuigingen aan donatoren.
 • Vergaderingen als voorbereiding op bezoek Bolivia en

Het steeds weer onder de aandacht brengen van de activitetien in Bolivia.

In 2014 hebben we ons volledig geconcentreerd op de bouw van Punacachi:

Korte opsomming van Acitviteiten:

 • februari reis van Marion en Ad, deze staat volledig in het teken van bezoeken van de projecten.
 • maart Lezing paardenstal aan de vrijwilligers die daar werken.
 • september reis Ad Bolivia. Doel: voortgang Punacachi en enkele nieuwe aanvragen bezoeken.
 • december: dag van de sport georganiseerd door de Viergang t.b.v. Stichting Hand. 
 • december 2014 Nieuwsbrief aan alle donateurs met dank voor de donaties.

 2015:

Korte opsomming van de activiteiten:

1) Het startsein gegeven voor bouw Andamarca.

2) September is Ad in Bolivia geweest doel van de reis:

       — Bezoeken lopende project Andamarca— Bezoeken bestaande projecten.

       — Overdracht Punacachi.

       — Eventuele nieuwe projecten bezocht zoals:

           … Ramanas

           … Orianoca

4) In 2015 is project Andamarca gerealiseerd.

5) In November de mondelinge toezegging gedaan voor de bouw van twee internaten in Ramanas en Orianoca.

6) De nieuwsbrief is in december uitgegaan.

7) De jaarlijkse sportactiviteiten dag in de Viergang. Weer een groot succes.

 2016:

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten:

1) maart 2016 jaarvergadering van Stichting hand.

2) november 2016 het kinderverblijf in Andamarca overgedragen.

3) november  2016 het kinderverblijf in Orinoca overgedragen.

4) november  2016 informatieavond voor diverse donateurs.

5) december 2016 start bouw van internaat in Ramadas. 

6) november december  2016 Ad in Bolivia voor diverse activiteiten onder andere de bestaabde projecten bezoeken

7) december 2016 Nieuwsbrief uitgebracht. 

8) december 2016 jaarlijkse sportactiviteit voor StichtingHand in de sporthal de Viergang Pijnacker.

9) December 2016  kerst lezing bij werkgever van Ad  Lenze Den Bosch.

 2017

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten.

1) Start bouw internaat in  Ramadas.

2)  Apil 2017  jaarvergadering Stichting Hand.

3)  September 2017 Ad is in Bolivia geweest en diverse bestaande projecten bezocht, en Ramadas bezocht.  Er is politiek gezien wat onzekerheid.

4) De bouw in Ramadas gaat voorspoedig.

5) November 2017 Extra vergadering i.v.m. de politiek onzekerheden in Bolivia en wat houdt dat voor Stichting Hand in.

6) december 2017   jaarlijkse sportactiviteit voor StichtingHand in de sporthal de Viergang Pijnacker, met dank aan de Viergang en de  sporters.

7)  December 2017  de jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd.

 

2018

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten

1) bouw kinderdag verblijf Cala Villca   en overdracht.

2) overdracht internaat Ramadas. (Padre Crispin Borda) in November.

4)  start bouw kinderdag verblijf Mare Mare.

5) November jubileum feest paardenstal.

6) November 2018 is Ad in Bolivia geweest voor overdracht van 2 projecten en start nieuw project

7) December 2018 jaarlijkse sportactiviteit voor Stichting Hand in de sporthal de Viergang in Pijnacker met dank aan alle sporters.

8) december Jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd.

 

2019

korte opsomming van de belangrijkste activiteiten

1)     Bouw Laca Laca.

2)     Ad is in Bolivia geweest in september.

3)     Waterpompen vanuit Nl meegenomen voor irrigatieproject bij Anna.

4)     Goedkeuring bouw trappen bij de School van zuster Fulvia en Zuster Maggaly

5)     Goedkeuring aanschaf dakgoten

6)     Besloten om nieuwsbrief te sturen met daarin de melding dat we in 2020 geen projecten hebben. Nieuwsbrief gaat per jan 2020 uit.

7)     Sportmorgen op de Viergang in Pijnacker.

 

2020

korte opsomming van de  belangrijkste activiteiten

1) Bouw Huyalloco.

2) Voedselpakketten Bolivia  Corona situatie.

3) Hulp voor kinderen Bali. 

 

2021

korte opsomming van de belangrijkste activiteiten in 2021.

 1. bouw van kinderdagverblijf is Chihuo.
 2. start kinderdagverblijf in Rosapata.
 3. plannen gemaakt voor project in Colorado.

2022

korte opsomming van de belangrijkste activiteiten in 2022

 1. Bezoek Bolivia door Marion en Ad en de vele projecten zijn bezocht.
 2. overdracht van 3 projecten op de Alti Plano.
 3. Start van de bouw van 4 leslokalen nabij Arco Iris in Posota.
 4. Project Colorado geen vervolg aan gegeven.

 

 

 Huishoudelijk reglemenent:   klik hier:    Huishoudelijk_reglement.pdf

Financiële varantwoording:   

versalg 2012:  Finacieel_overzicht_2012_Anbi.pdf

Verslag  2013 Financieel_overzicht_2013.pdf

Verslag  2014  Financieel_overzicht_A_2014.pdf

Verslag 2015 Financieel_overzicht_2015.pdf

Verslag 2016    Financieel_overzicht_2016_Stichting_Hand.pdf

Verslag 2017  Financieel_overzicht_2017_Stichting_Hand.pdf

 Verslag 2018  Financieel_overzicht_2018_site.pdfFinancieel_overzicht_2018_site.pdf

Verslag 2019 Financieel_overzicht_2019.pdf

Verslag 2020  Financieel_overzicht_2020.pdf

Anbi  verslag  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol site Dick Melman

Verslag 2021   Financieel verslag 2021 Site

Verslag 2022   Financieel verslag 2022